12.3.10

புள்ளி என்ற பெயரில் ஒரு சின்ன கவிதைத் தொகுதி

திட்டமற்ற......


வானம் கட்டுப் பாடற்று

பெற்றுத் திரியவிட்ட

மேகங்கள்

பொல்லா வாண்டுகள்

நினைத்த இடத்தில்

கவலையற்று

நின்று தலையில் பெய்துவிட்டு

மூலைக்கொன்றாய்

மறையுதுகள்

வெள்ளை வால்கள்

- எஸ் வைதீஸ்வரன்

No comments:

Post a Comment